Eben-Hazerschool
De kinderen van groep 6 krijgen een typecursus aangeboden door school. Van de ouders wordt een kleine bijdrage gevraagd van 10,-.
In het cursusjaar 2017-2018 stellen we de leerlingen in de gelegenheid om ook hun typediploma te halen tegen het gereduceerde tarief van 50,-. U kunt hieronder het opgaveformulier downloaden voor de kinderen van groep 7 en 8.
U kunt het ingevulde formulier inleveren op school.
De opgave voor de leerlingen van groep 6 verloopt via de school Daarvoor hoeft u dus geen formulier in te vullen.

Download opgaveformulier typecursus groep 7 en 8